Impressum


Das Copyright sämtlicher Fotos, Grafiken und Texte liegt bei mir. Die Verwertung von Fotos, Grafiken und Texten auf anderen Webseiten ist, insbesondere ohne Quellenangabe, ohne vorherige Abstimmung und Genehmigung strikt untersagt.


Über mich / About me

Wroclaw (Breslau) - Düsseldorf. 


Meine Publikationen:

1.    Kinematyczny dowód konstrukcji Rytza (Kinematischer Beweis der Rytz’schen Achsenkonstruktion)

2.    Nowy sposób wyznaczania parametrów aksonometrii prostokątnej (Neue Bestimmungsmethode von Parameter der normalen Axonometrie)

     -  beide als Komunikaty Naukowe Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wroclawskiej (1974-75)

3.    A novel series of sphere packings with arbitrarily low density   -  Zeitschrift für Kristallographie 221 (2006),  zusammen mit Prof. Dr. W. Fischer (Marburg)

4.    Problem oglądania obrazów w muzeum   -  NiM + TI Nr 65 (2008) - Kwartalnik Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki,  wraz z Bronisławem Pabichem

5.    Problemy (nie) do rozwiązania?  NiM + TI Nr 66 (2008) - Kwartalnik Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

6.    Uogólnienie problemu „złotej elipsy”  NiM + TI Nr 69 (2009) - Kwartalnik Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

7.    Wielościany Catalana   -  Delta Nr 12 (2009) - Miesięcznik popularnonaukowy,  wraz ze Zdzisławem Pogodą

8.    O sieciach punktowych i parkietażach - Wykład na konferencję MathPAD 2010 w Toruniu  (nowa, poprawiona wersja z częściowo kolorowymi ilustracjami)

Zainteresowanych elektronicznami kopiami moich prac proszę o kontakt per e-mail.

 

Meine Adresse:
Tadeusz E. Dorozinski
D-40593 Düsseldorf
Franz-Lieder-Str. 8